Rådgivende Ingeniør Jens Schjødt tilbyder en bred vifte af opgaver både til firmaer, private, advokater og garantiselskaber. Opgaverne spænder vidt fra indhentning af byggetilladelse, myndighedsbehandling, bygherrerådgivning, projektledelse, byggeteknisk rådgivning, rekonstruktioner, syn- og skønssager, voldgiftsager og meget mere.

Hvad firmaet kan løse af opgaver for dig, kan findes på de næste sider. Alle opgaver, som firmaet løser er styret af byggeteknisk rådgiver Jens Schjødt, med mere end 25 års erfaring fra entreprenørbranchen.

Ikke to opgaver er ens i firmaet, så ved hver opgave er der brug for forskellige kompetencer og bemandingsmæssige ressourcer.

Derfor samarbejder firmaet Rådgivende Ingeniør Jens Schjødt med eksterne firmaer med hver deres kompetencer. Firmaet har et stort netværk af firmaer, som der arbejdes sammen med. Det være sig både mindre og større firmaer. Det kan være eksterne energirådgivere, tekniske rådgivere, arkitekter og jurister. Fælles for dem alle er, at de er eksperter inden for hver deres felt.